Arduino | Pot İle Led Kontrolü


 • Malzemeler:
  • Arduino Uno veya benzeri bir kart
  • LED
  • 220 ohm direnç
  • Potansiyometre
  • Erkek-dişi jumper kablolar
 • Devre şeması:
  • LED’in anodu (uzun bacak) bir arduino dijital pini ile bağlanır.LED’in katodu (kısa bacak) 220 ohm direnç ile arduino’nun GND pinine bağlanır.
  • Potansiyometre, arduino’nun 5V ve GND pinleri arasına bağlanır ve orta pimi arduino’nun analog A0 pinine bağlanır.
  Arduino Pinleri – Devre Elemanları 2 -> LED Anodu GND -> LED Katodu ve Direnç A0 -> Pot Orta Pimi 5V ve GND -> Pot Uçları
 • Kod:
  • İlk olarak, LED’in bağlı olduğu dijital pini OUTPUT moduna ayarlayın ve potansiyometrenin bağlı olduğu analog pini INPUT moduna ayarlayın.
  • Ardından, potansiyometrenin değerini analogRead() fonksiyonu ile okuyun ve LED’in parlaklığını analogWrite() fonksiyonu ile değiştirin.
const int ledPin = 2;
const int potPin = A0;

void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 pinMode(potPin, INPUT);
}

void loop() {
 int potValue = analogRead(potPin);
 int brightness = map(potValue, 0, 1023, 0, 255);
 analogWrite(ledPin, brightness);
}

Bu kod, potansiyometrenin okunan değerine göre LED’in parlaklığını değiştirir. Potansiyometrenin orta konumunda, LED en parlak olacak ve potansiyometre her iki yöne döndürüldükçe LED’in parlaklığı azalacaktır.

Bir yorum yazın

Yorumlar