PHP – cURL


Öncelikle cURL kütüphanesiyle HTTP isteği yapmamız gerekmektedir. Ardından, istediğimiz sayfanın kaynak kodunu alabilir ve içerisindeki verileri istediğimiz şekilde parçalayıp işleyebiliriz.

// cURL ile HTTP isteği yapılıyor
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.site.com/');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

// Veri işleniyor
$dom = new DOMDocument();
@$dom->loadHTML($data);

// İstenilen veriler alınıyor
$links = $dom->getElementsByTagName('a');
foreach ($links as $link) {
    $href = $link->getAttribute('href');
    $text = $link->nodeValue;
    echo "Link: $href, Text: $text\n";
}

cURL kütüphanesi kullanılarak “http://www.site.com/” adresine HTTP isteği gönderilir ve gelen veri $data değişkenine atanır.

Daha sonra, DOMDocument sınıfı kullanılarak bu veri işlenir ve getElementsByTagName fonksiyonu ile sayfadaki tüm linkler $links değişkenine atanır.

Son olarak, $links değişkenindeki linklerden istenilen veriler ($href ve $text) alınarak ekrana yazdırılır.

PHP – cURL

Bir yorum yazın

Yorumlar