Aradığınız etiket: "c#"

Programlama Dillerinde Hello World

Her programlama dilinin kendine özgü bir syntax yapısı vardır. Farklı programlama dillerinde ekrana hello world yazısı nasıl yazdırılır?, dillerin syntax yapılarını ..

C – Multi Threads(Çoklu İş Parçacığı)

C programlama dili, birden fazla işlemi aynı anda yürütmek için çoklu iş parçacığı (multi-threading) desteği sunar. Multi-threading, programın verimliliğini artırabi..

C – Pointer(İşaretçiler)

Pointer, bir bellek adresini gösteren bir değişkendir. C dilinde, bir değişkenin bellek adresi, “&” işareti ile alınabilir. Pointer değişkenleri, “*&..

Arduino | Pot İle Led Kontrolü

Bu kod, potansiyometrenin okunan değerine göre LED’in parlaklığını değiştirir. Potansiyometrenin orta konumunda, LED en parlak olacak ve potansiyometre her iki yöne ..

PIC Geliştirme Kartları(LED ON)

PIC geliştirme kartı, mikrodenetleyicilerin prototiplerini tasarlamak ve test etmek için kullanılan bir araçtır. PIC kartı üzerinde bulunan çıkış pinlerini kullanarak f..

C# UDP Dinleyici

UDP (User Datagram Protocol), veri paketlerinin ağ üzerinde doğrudan hedefe gönderilmesini sağlayan bir ağ protokolüdür. Unutulmaması gereken husus ağ protokollerinde ver..

C# Veri Tabanı Bağlantısı

Aşağıdaki örnek, SqlConnection sınıfını kullanarak bir veri tabanına bağlanır. Bağlantı dizesi (connectionString), Data Source, Initial Catalog, User ID ve Password ö..