Aradığınız etiket: "gömülü sistemler"

Arduino | Pot İle Led Kontrolü

Bu kod, potansiyometrenin okunan değerine göre LED’in parlaklığını değiştirir. Potansiyometrenin orta konumunda, LED en parlak olacak ve potansiyometre her iki yöne ..

PIC Geliştirme Kartları(LED ON)

PIC geliştirme kartı, mikrodenetleyicilerin prototiplerini tasarlamak ve test etmek için kullanılan bir araçtır. PIC kartı üzerinde bulunan çıkış pinlerini kullanarak f..

Gömülü Yazılım

Gömülü yazılım, bir cihazın veya sistemin doğrudan kontrol edilmesi için kullanılan yazılımdır. Bu yazılım, genellikle mikrokontrolcüler(micro controller) veya diğe..