C# UDP Dinleyici


UDP (User Datagram Protocol), veri paketlerinin ağ üzerinde doğrudan hedefe gönderilmesini sağlayan bir ağ protokolüdür.

Unutulmaması gereken husus ağ protokollerinde veriler BYTE olarak gönderilip alınır, okunabilir hale gelmesi için ASCII koduna çevrilmesi gerekir.

C# programlama dili ile UDP dinleyici uygulaması yazmak için UdpClient sınıfını kullanabilirsiniz. Aşağıda, C# ile UDP dinleyici uygulaması için bir örnek verilmiştir:

using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Dinlenecek IP adresi ve port numarası
    string ipAddress = "127.0.0.1";
    int port = 1234;

    // UdpClient nesnesi oluşturun ve belirtilen IP adresi ve port numarasına bağlanın
    UdpClient listener = new UdpClient(new IPEndPoint(IPAddress.Parse(ipAddress), port));

    try
    {
      // UDP mesajlarını dinleyin
      while (true)
      {
        // Gelen mesajı alın
        IPEndPoint remoteIpEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
        byte[] receivedBytes = listener.Receive(ref remoteIpEndPoint);
        string receivedMessage = Encoding.ASCII.GetString(receivedBytes);

        // Alınan mesajı konsola yazdırın
        Console.WriteLine("Gelen mesaj: " + receivedMessage);
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine("Bir hata oluştu: " + ex.Message);
    }
    finally
    {
      // UdpClient nesnesini kapatın
      listener.Close();
    }
  }
}

Yukarıdaki örnek, UdpClient sınıfını kullanarak UDP dinleyici uygulaması yazmak için kullanılır. UdpClient nesnesi, belirtilen IP adresi ve port numarasına bağlanır ve ardından gelen UDP mesajlarını dinlemeye başlar.

Gelen mesajlar, Receive metoduyla alınır ve konsola yazdırılır. try-catch bloğu, bir hata oluşursa kullanıcıya bilgi verir. Son olarak, finally bloğunda UdpClient nesnesi kapatılır.

Ek olarak UDP saldırılara açık bir haberleşme protokolüdür. TCP protokolünde karşıdan onay iletisi beklenirken UDP de verinin güvenliği ve iletimi kontrol edilmez. Ancak kontrol mekanizmasına sahip olmadığı için UDP TCP‘ye göre daha hızlı haberleşme sağlamaktadır.

Vakit bulursam ilerleyen zamanda UDP protokolü üzerinde SPOOF ve SNIFF saldırıları C# ile nasıl yapıldığına dair bir video çekmeyi düşünüyorum.

C# UDP Dinleyici

Bir yorum yazın

Yorumlar