Aradığınız etiket: ".net"

C# UDP Dinleyici

UDP (User Datagram Protocol), veri paketlerinin ağ üzerinde doğrudan hedefe gönderilmesini sağlayan bir ağ protokolüdür. Unutulmaması gereken husus ağ protokollerinde ver..

C# Veri Tabanı Bağlantısı

Aşağıdaki örnek, SqlConnection sınıfını kullanarak bir veri tabanına bağlanır. Bağlantı dizesi (connectionString), Data Source, Initial Catalog, User ID ve Password ö..