Yazılım

C – Pointer(İşaretçiler)

Pointer, bir bellek adresini gösteren bir değişkendir. C dilinde, bir değişkenin bellek adresi, “&” işareti ile alınabilir. Pointer değişkenleri, “*&..

Arduino | Pot İle Led Kontrolü

Bu kod, potansiyometrenin okunan değerine göre LED’in parlaklığını değiştirir. Potansiyometrenin orta konumunda, LED en parlak olacak ve potansiyometre her iki yöne ..

QT ?

Qt, bir yazılım geliştirme çerçevesi (framework) olarak kullanılan açık kaynaklı bir C++ kütüphanesidir. Cross-platform bir geliştirme platformu olarak kullanılan Qt, ..

Reklam alanı.

Daha fazla
PIC Geliştirme Kartları(LED ON)

PIC geliştirme kartı, mikrodenetleyicilerin prototiplerini tasarlamak ve test etmek için kullanılan bir araçtır. PIC kartı üzerinde bulunan çıkış pinlerini kullanarak f..

Nesnelerin İnterneti (IoT)

Nesnelerin İnterneti (IoT), günümüzde en hızlı büyüyen teknolojilerden biridir ve dünya genelinde birçok sektörde büyük bir etki yaratmaktadır. IoT, cihazlar ve sens..

Gömülü Yazılım

Gömülü yazılım, bir cihazın veya sistemin doğrudan kontrol edilmesi için kullanılan yazılımdır. Bu yazılım, genellikle mikrokontrolcüler(micro controller) veya diğe..

Reklam alanı.

Daha fazla
Mikro Denetleyiciler

Mikro denetleyiciler, elektronik cihazlarda bulunan işlemcilerdir ve birçok görevi yerine getirebilirler. İster endüstriyel kontrol sistemleri, ister ev otomasyonu, ister robo..

C# UDP Dinleyici

UDP (User Datagram Protocol), veri paketlerinin ağ üzerinde doğrudan hedefe gönderilmesini sağlayan bir ağ protokolüdür. Unutulmaması gereken husus ağ protokollerinde ver..

C# Veri Tabanı Bağlantısı

Aşağıdaki örnek, SqlConnection sınıfını kullanarak bir veri tabanına bağlanır. Bağlantı dizesi (connectionString), Data Source, Initial Catalog, User ID ve Password ö..