Yazılım

Python – Lineer Regresyon Örneği

Bu örnekte, numpy ve matplotlib kütüphaneleri kullanarak bir veri seti oluşturuyoruz. Sonra, veri setimizi görselleştirmek için scatter() fonksiyonunu kullanıyoruz. Daha so..

Bot Yazılımları

Bot yazılımları, otomatik işlemler gerçekleştiren programlardır ve birçok farklı sektörde kullanılabilirler. Botlar, genellikle tekrarlanan işlemleri otomatikleştirmek..

API (Application Programming Interface)- Nedir?

API, Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü) kelimelerinin kısaltmasıdır. API, bir yazılımın diğer yazılımlarla iletişim kurmasına ve bu yazı..

Reklam alanı.

Daha fazla
PHP – cURL

Öncelikle cURL kütüphanesiyle HTTP isteği yapmamız gerekmektedir. Ardından, istediğimiz sayfanın kaynak kodunu alabilir ve içerisindeki verileri istediğimiz şekilde par..

Python – Veri Tipleri

Integer (Tam sayılar): Float (Ondalıklı sayılar): String (Metin): Boolean (Mantıksal değerler): List (Listeler): Tuple (Demetler): Listelere benzer ancak değiştirilemezler...

Python – Yapay Zeka

Python, yapay zeka alanında sıklıkla kullanılan bir programlama dilidir. Yapay zeka uygulamalarının çoğu Python’da yazılmaktadır. Python, yapay zeka uygulamaları i..

Reklam alanı.

Daha fazla
ISH SHELL – IOS Termux’u

“ish” shell, iOS işletim sistemi için geliştirilmiş bir Unix shell ortamıdır. Bu shell, iOS cihazlarında Unix komutlarının kullanılmasına olanak tanır. Bu s..

C – Multi Threads(Çoklu İş Parçacığı)

C programlama dili, birden fazla işlemi aynı anda yürütmek için çoklu iş parçacığı (multi-threading) desteği sunar. Multi-threading, programın verimliliğini artırabi..

C# – Queue(Kuyruk)

C# dilinde kuyruk (queue), ilk giren ilk çıkar (FIFO) mantığına göre çalışan bir veri yapısıdır. Kuyruk, verilerin sonuna eklenir ve öğelerin önünden kaldırılır...