C# Veri Tabanı Bağlantısı


Aşağıdaki örnek, SqlConnection sınıfını kullanarak bir veri tabanına bağlanır.

Bağlantı dizesi (connectionString), Data Source, Initial Catalog, User ID ve Password özelliklerini içerir. SqlConnection nesnesi, using ifadesi içinde tanımlanır, böylece veri tabanı bağlantısı işlemi tamamlandığında nesne bellekten otomatik olarak silinir.

try-catch bloğu, veri tabanı işlemlerinde bir hata oluşursa kullanıcıya bilgi verir.

using System;
using System.Data.SqlClient;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Veritabanı bağlantısı için gereken bilgileri tanımlayın.
    string connectionString = "Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase;User ID=myUsername;Password=myPassword";

    // Veritabanı bağlantısını oluşturun.
    using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
    {
      try
      {
        // Veritabanı bağlantısını açın.
        connection.Open();

        // Veritabanı işlemlerinizi gerçekleştirin.

        // Veritabanı bağlantısını kapatın.
        connection.Close();
      }
      catch (Exception e)
      {
        // Hata durumunda kullanıcıya bilgi verin.
        Console.WriteLine("Bir hata oluştu: " + e.Message);
      }
    }
  }
}
C# Veri Tabanı Bağlantısı

Bir yorum yazın

Yorumlar