C# – Queue(Kuyruk)


C# dilinde kuyruk (queue), ilk giren ilk çıkar (FIFO) mantığına göre çalışan bir veri yapısıdır. Kuyruk, verilerin sonuna eklenir ve öğelerin önünden kaldırılır.

İşte C# dilinde kuyruk oluşturma örneği:

using System;
using System.Collections;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Kuyruk oluştur
    Queue kuyruk = new Queue();

    // Kuyruğa öğeler ekle
    kuyruk.Enqueue("elma");
    kuyruk.Enqueue("armut");
    kuyruk.Enqueue("muz");

    // Kuyruktaki öğeleri yazdır
    foreach (var öğe in kuyruk)
    {
      Console.WriteLine(öğe);
    }

    // Kuyruktan bir öğe çıkar ve yazdır
    Console.WriteLine("Kuyruktan çıkan öğe: " + kuyruk.Dequeue());

    // Kuyruktaki öğeleri yazdır
    foreach (var öğe in kuyruk)
    {
      Console.WriteLine(öğe);
    }

    Console.ReadKey();
  }
}

Bu örnekte, “Queue” sınıfını kullanarak bir kuyruk oluşturduk. Daha sonra, “Enqueue” yöntemi kullanarak kuyruğa üç öğe ekledik: “elma”, “armut” ve “muz”.

foreach” döngüsü kullanarak kuyruktaki öğeleri yazdırdık. Daha sonra, “Dequeue” yöntemi kullanarak kuyruktan bir öğe çıkardık ve bu öğeyi yazdırdık.

Son olarak, kuyruktaki son öğeleri tekrar yazdırdık. Öğelerin kuyruktan çıkarılması, FIFO mantığına göre gerçekleştiği için kuyruktan çıkan öğe “elma” oldu ve kalan öğeler “armut” ve “muz” kaldı.

Çıktı şu şekildedir:

elma
armut
muz
Kuyruktan çıkan öğe: elma
armut
muz

Bir yorum yazın

Yorumlar