Python – Veri Tipleri


Integer (Tam sayılar):

x = 5
y = -10

Float (Ondalıklı sayılar):

x = 3.14
y = -2.5

String (Metin):

x = "Merhaba, Dünya!"
y = 'mustafa-ozen.com.tr'

Boolean (Mantıksal değerler):

x = True
y = False

List (Listeler):

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = ['elma', 'armut', 'çilek']

Tuple (Demetler): Listelere benzer ancak değiştirilemezler.

x = (1, 2, 3, 4, 5)
y = ('elma', 'armut', 'çilek')

Dictionary (Sözlükler): Anahtar-değer çiftleri içeren bir veri yapısıdır.

x = {"ad": "Ali", "yaş": 25, "şehir": "İstanbul"}
y = {"marka": "Samsung", "model": "Galaxy S21", "fiyat": 7000}

Set (Kümeler): Tekrarlayan öğeleri içermeyen bir veri yapısıdır.

x = {1, 2, 3, 4, 5}
y = {'elma', 'armut', 'çilek'}

Bu veri tiplerini Python programlama dilinde yaygın olarak kullanıyoruz.

Bir yorum yazın

Yorumlar