Aradığınız etiket: "adres"

C – Pointer(İşaretçiler)

Pointer, bir bellek adresini gösteren bir değişkendir. C dilinde, bir değişkenin bellek adresi, “&” işareti ile alınabilir. Pointer değişkenleri, “*&..